Wanneer er kinderen bij MINDCARE in therapie komen omdat zij ergens tegenaan lopen willen we altijd het liefst beide ouders betrekken. Ook al zijn er niet direct opvoedingsvragen ouders kunnen nog altijd bijdragen aan een geslaagde therapie voor hun kind door steunend aanwezig te zijn en door samen met hun kind te snappen welke stappen het kind zet. In de praktijk is het vaak praktisch als vooral één ouder, vaak de moeder, deze rol heeft. Het is voor kinderen vaak van wezenlijk belang, dat ook de andere ouder een zichtbare rol hierin heeft. MINDCARE spant zich in dit een plek te geven.

Daarnaast willen we er zoveel mogelijk aan bijdragen ouders te ondersteunen hun kinderen gezond op te laten groeien. Dit doen we op verschillende manieren. Want ook hier: zoveel gezinnen, zoveel oplossingen. MINDCARE gelooft niet in één instant-oplossing voor iedereen. Wel zijn er vaak algemene delers en is er kennis beschikbaar die veel mensen helpt hun oplossing te vinden.

Mogelijkheden

Als er met één gezinslid een probleem is betekent dit over het algemeen voor het hele gezin een probleem. Iedereen moet zich aanpassen, rekening houden met elkaar en soms brengt dit ook over en weer zorgen, verwijten of teleurstelling. Vaak is het dan ook zinvol eens met het hele gezin om tafel te gaan in plaats van met enkel het gezinslid waren de problemen eens begonnen zijn. Regelmatig kan één persoon alleen niet tot de verandering komen die het hele gezin samen wel kan.

We kunnen dan kiezen voor systeemtherapie. Het kan ook dat we vooral ouders handvatten geven met hun kind(eren) om te gaan. Soms doen we dit met inzet van video omdat dit op een heel mooie manier zichtbaar kan maken wat er goed werkt in een gezin. Vaak zijn dit eye-openers voor ouders. Maar het kan ook zonder video door middel van inzichtgevende gesprekken, opdrachten en oplossingsgerichte ideeën. Soms is dit bij ons op locatie, maar meestal komen onze ouderbegeleiders bij u thuis. Thuis kunnen we het beste inspelen op wat op dit moment de vraag is.

Aanbod

  • Orthopedagogische gezinsbegeleiding
  • Oplossingsgericht werken
  • Systeemtherapie
  • Ouderondersteuning
  • Ouderschap na scheiding