Voor collega’s en verwijzers

MINDCARE is een kleine organisatie in de jeugd-ggz. U kunt naar ons verwijzen voor specialistische ggz behandeling.
We staan voor persoonlijk contact, flexibiliteit en zo zorgvuldig mogelijk aansluiten bij de vraag van de cliënt. MINDCARE werkt veel met non-verbale therapie omdat – voor iedereen en in het bijzonder voor kinderen – niet altijd in woorden te vatten is waar de pijn zit. Tegelijk is soms juist wel die cognitieve insteek net nodig of brengt een EMDR-traject een doorbraak. We kijken graag zorgvuldig wat nu op dit moment het beste aansluit. We streven ernaar een integraal aanbod neer te zetten en ook steeds te werken vanuit een integrale mensvisie.
We weten dat een kind niet op zichzelf staat, daarom handelen we systeemgericht. Ook wanneer de hulp op het kind gericht is nemen uiteraard de opvoeders – waaronder ook school – een belangrijke plaats in. Naast hulp voor het kind bieden we systeemtherapie, opvoedondersteuning en orthopedagogische gezinsondersteuning.
Ook kunt u naar ons verwijzen voor enkelvoudige diagnostiek. Dit staat altijd in het teken van een handelingsgerichte blik.

Als u naar MINDCARE verwijst bent u verzekerd van

  • Laagdrempelig en persoonlijk contact
  • Vraag van de cliënt centraal
  • Zorgvuldige terugkoppeling naar u als verwijzer

Een zorgvuldige verwijzing stellen wij op prijs. U kunt altijd bellen om even te overleggen.
Bent u een erkend verwijzer (huisarts / jeugdarts) dan kunt u – bij voorkeur – ons verwijsformulier invullen.
Uw eigen verwijsformulier kan natuurlijk ook. Deze kunt u sturen via zorgmail of naar ons postadres in Assen (zie hieronder).

Wanneer wij het formulier binnen hebben nemen wij binnen 2 week contact op met de cliënt voor het plannen van een kennismakingsgesprek.
Aarzelt u of een cliënt bij ons op de juiste plek is neem dan gerust contact op om met ons te overleggen. Wij denken graag even met u mee.
U kunt het best bellen op 06-45182448.


Bent u geen erkend verwijzer maar wilt u wel een cliënt aanmelden. Gebruik dan – samen met de cliënt – het intakeformulier.

Het formulier kunt u sturen aan ons postadres:
MINDCARE Assen
Overcingellaan 17
9401 LA Assen


Digitaal verwijsformulier
Digitaal aanmeldformulier