Voor collega’s en verwijzers

MINDCARE is een organisatie die werkt met een nauw samenwerkingsverband van zelfstandig therapeuten. Door o.a. te werken met maandelijkse overlegmomenten opereren we als multidisciplinair team, waardoor we de kracht van een team en de flexibiliteit van zelfstandigen optimaal benutten.

Als u naar MINDCARE verwijst bent u verzekerd van

  • Laagdrempelig en persoonlijk contact
  • Vraag van de cliënt centraal
  • We werken grotendeels met een non-verbale insteek

Bent u een erkend verwijzer (huisarts / jeugdarts) dan kunt u – bij voorkeur – ons verwijsformulier invullen. De gemeenten prefereren dat u volgens de resultatenmatrix aanmeldt. Voor het gemak hebben wij hiervoor een invulschema in ons formulier opgenomen.
Uw eigen verwijsformulier voldoet ook.

Wanneer wij het formulier binnen hebben nemen wij binnen een week contact op met de cliënt voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Wanneer de behandeling is gestart zijn wij gewoon na ongeveer zes tot acht weken een contactmoment met de zorgcoördinator te plannen om te verifiëren of de behandeling aansluit of dat er meer/iets anders nodig is.
Halverwege en/of na afloop van de behandeling rapporteren wij u – in overleg met de cliënt – terug.

Bent u geen erkend verwijzer maar wilt u wel een cliënt aanmelden. Gebruik dan – samen met de cliënt – het aanmeldformulier.

Het formulier kunt u sturen aan ons postadres:
MINDCARE Assen
Overcingellaan 17
9401 LA Assen

Wilt u overleggen over een casus en de eventuele behandeling neem dan contact op met onze zorgcoördinator.

Freelance

Non-verbale therapeuten beteken regelmatig een enorme aanvulling op de (cognitieve) behandeling van cliënten. Als vrijgevestigde is het een aanwinst om voor sommige cliënten een non-verbaal therapeut in te zetten. Ons therapeuten hebben brede ervaring ook binnen de reguliere ggz-instellingen.

Hetzelfde geldt wanneer u ziet dat aandacht voor het hele gezin of opvoedondersteuning uw behandeling kan ondersteunen. U kunt onze pedagogische gezinsbegeleiders voor een deelbehandeling inzetten.

De meesten van onze therapeuten kunt u als mede-behandelaar op uw dbc inzetten, uzelf blijft regiehouder.

Wanneer het jongeren betreft kunt u een deel uitbesteden onder uw indicatie of kunnen wij een indicatie op naam van MINDCARE openen naast uw traject.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of overleggen neemt dan contact op met onze zorgcoördinator.

Digitaal verwijsformulier
Digitaal aanmeldformulier