De relatie tussen cliënt en therapeut is elementair in de therapie. Meermalen is aangetoond dat de relatie voor een werkzame therapie op zijn minst even belangrijk – en zo niet belangrijker – is dan de methode van de therapie. Het is nodig dat de cliënt vertrouwen heeft in de hulpverlener, in de therapie, in het doel en in zichzelf. Naast dat we werken met methoden die zichzelf als werkzaam hebben bewezen, is dit bij MINDCARE ook essentieel in de behandeling.

Bij MINDCARE werken mensen. MINDCARE spant zich er voor in de behandelaren ook mens te kunnen laten zijn. Zodat de behandelaren ook ruimte hebben om de mens in de cliënt te zien. Een mens is niet een hulpvraag, een mens is een geheel van denken, voelen en zijn. Om goed aan te sluiten moet de cliënt op de verschillende vlakken gehoord worden. Bij ieder mens, iedere vraag en ieder moment kan net een ander aanbod passend zijn. Bij ons werken professionals met verschillende capaciteiten en samen een breed aanbod van methodieken. We streven er naar voor iedereen een best passende professional te vinden.

Zo kan bij de één beeldende therapie precies passen, bij een ander cognitieve therapie en bij weer iemand anders is nu juist systeemtherapie nodig. MINDCARE ziet de diversiteit in de wereld. We stoppen cliënten niet in hokjes, maar geven iedereen een eigen plaats.

MINDCARE bullets

  • Een breed aanbod aan psychosociale zorg achter één voordeur, door de bundeling van krachten van professionele behandelaren met een diversiteit aan expertise
  • Integrale zorg vanuit een holistisch mensbeeld
  • Zorg met een ervaringsgericht, creatief, systeemgericht en cognitief karakter
  • Cliënt centraal, persoonlijke aanpak en werken vanuit de relatie en vertrouwen
  • Kleinschalig, de behandelaren kennen elkaar en elkaars aanbod
  • Dynamische omgeving waar behandelaren elkaar actief aanvullen en inspireren
  • Werkt er aan persoonlijke groei laagdrempelig en aantrekkelijk te maken, streeft hiermee preventieve zorg na en een positieve her-labelling van therapie en persoonlijke ontwikkeling: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”
  • Spiritualiteit wordt niet ontkend, maar er wordt niet gewerkt vanuit een spiritueel of religieus gedachtengoed
  • Waar mogelijk zet MINDCARE haar kennis en expertise in om bijscholing en events voor professionals te organiseren.